Covid-19-Prevention-Flyer.pdf - Kdo o čem rozhoduje...
COVID diagram.pdf - Necítím se dobře, mám pozitivní test, a co dál?
 

INFO K TESTOVÁNÍ A NÁVRATU DĚTÍ 

  • Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
  • Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.
  • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Vážení rodiče,

po dnešním testování je i v naší škole výskyt pozitivních případů COVID 19, momentálně pouze AG testy. Škola nemá povinnost zajišťovat další kroky kromě nahlášení zjištěné pozitivity.

  • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dětí, které vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
  • Stejnou povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí mají i zákonní zástupci dětí, kterou naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že do školy nevodí/neposílají děti nemocné, ani s příznaky infekčních onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).
  • Pokud lékař neurčí individuálně jinak, je odbornou lékařskou společností (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně) doporučováno léčení běžného respiračního onemocnění v domácím prostředí po dobu 10 dní. Je-li dítě poté bez příznaků, je považováno za zdravé a může do kolektivu.

Žádám Vás tímto o důkladné zvážení zdravotního stavu Vašeho dítěte.  

Dítě s příznaky onemocnění  do školy neposílejte. 

Předejdeme tak, dlouhodobějšímu stále se opakujícímu stavu.

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče, 

přidávám informaci k provozu ŠD v den testování. 

Školní družina bude ve dnech 22. a 29. 11. 2021 v běžném provozu od 6:30 hodin.

Hezký den 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče, 
 
v pondělí 22. a 29. listopadu 2021 proběhne testování žáků AG testy. Testovat se budou všichni žáci ve svých třídách v 8 hodin ráno. V případě, že výsledek testu bude POZITIVNÍ budu Vás kontaktovat a dítě bude odesláno do domácí karantény do doby než obdržíte výsledek PCR testu.
 
Děkuji Vám pochopení 
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

z důvodů vysoké nemocnosti dětí a to i těch, které byly přihlášené k prázdninovému provozu, bude po konzultaci se zřizovatelem 

v době podzimních prázdnin, tj. ve dnech ST 27. a PÁ 29. října 2021 MŠ uzavřená.

      Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy   

 

 
 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Petrov oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8:30 v tělocvičně školy. Žáci si s sebou vezmou aktovku.

Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku zahájí školní rok ve středu 1. září 2021 od 8:00 do 8:15 hodin v prostorách tělocvičny a kulturního centra antigenním testováním, následně v 8:30 bude společné zahájení školního roku v tělocvičně školy. 

Všichni přítomni mají povinnost mít ochranu úst a dýchacích cest. 

Po krátkém společném zahájení se žáci společně s třídními učitelkami odeberou do svých tříd.


Organizace MŠ 2021.pdf

 

Organizace ZŠ 2021.pdf

 

Školní prázdniny 2021/2022

Začátek školního roku:

středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny:

středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny:

čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022

Pololetní vysvědčení:

pondělí 31. ledna 2022

Pololetní prázdniny:

pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny:

7. března – 13. března 2022

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 14. dubna 2022

Vysvědčení:

čtvrtek 30. června 2022

Nový školní rok 2022/2023

čtvrtek 1. září 2022

 
 

 

 

ODHLÁŠKA ZE STRAVOVÁNÍ

Přes tento formulář můžete odhlásit své dítě z obědů a svačin ve vybrané dny. Odhlášku je nutné učinit nejpozději do 7:30 hodin daného dne, při plánované absenci den předem.

SPONZOŘI ŠKOLY:

zde může být i vaše reklama...

pro více informací volejte

+420 725 988 451 (Mgr. Renata Svobodová)

Web zřizovatele školy:

Projekty, do nichž jsme zapojeni:

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina do škol

https://ovocedoskol.szif.cz/web/

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Petrov, okres Hodonín, příspěvková organizace Petrov 281,
696 65 Petrov u Hodonína
IČO: 710 07 423
Základní škola, školní družina:
518 335 622
Mateřská škola:
702 248 841
Školní jídelna:
702 248 779
Ředitelka:
725 988 451
Ekonomka, vedoucí ŠJ:
606 541 854
ID datové schránky: i665cuf