PROJEKT - ŠABLONY II.

 

Projekty - )ŠABLONY I.

Naše škola realizuje projekt Škola krok za krokem, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001563 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit.

Hlavním cílem/i projektu je Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění

přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků

v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Petrov, okres Hodonín, příspěvková organizace Petrov 281,
696 65 Petrov u Hodonína
IČO: 710 07 423
Základní škola, školní družina:
518 335 622
Mateřská škola:
702 248 841
Školní jídelna:
702 248 779
Ředitelka:
725 988 451
Ekonomka, vedoucí ŠJ:
606 541 854
ID datové schránky: i665cuf